Mit jelent?

Mit tartalmaz?

Mit jelent?

A magyar kis- és középvállalatok az informatikai fejlesztések esetén sem halogathatják tovább a leghatékonyabb gazdaságossági módszerek alkalmazását. Az IT beruházások a kisebb méretű cégek számára egyre nehezebben finanszírozhatóak. A direkt és a rejtett költségektől való félelem, valamint a különféle üzemeltetési modellek által kínált bizonytalan előnyök rendszere a döntéshozók számára gyakran vakrepüléssé teszi, és ezért elhalasztásra ítéli az IT modernizációt, ami rontja a versenyképességi kilátásokat. A beruházás megtérülés (return of investment, ROI) hatékony megoldását a kontrollált menedzselt szolgáltatások jelenthetik. Olyan megoldás, amelyben nincs beruházási teher, sem rejtett költségek, a cash flow kockázat ismeretlen, miközben megmarad a stratégiai kontroll, az üzemelés rugalmas és méretgazdaságos. A kontrollált menedzselt szolgáltatások mellett számos érv szól. A hagyományos teljes outsourcing például nem képes teljesen lefedni a piac elvárásait, mivel ennek során a cég elveszti saját technológiai kompetenciáját, kontrollját és egyetlen szállítótól válik függővé. A saját üzemeltetés és a hosting pedig csak korlátozott mértékben hasznosítja a méretgazdaságosság előnyeit. A menedzselt szolgáltatások az IT-folyamatok és -infrastruktúrák rugalmas kiszervezését jelentik a kontroll feladása nélkül, használatorientált árképzései modellekkel. Így tehát a kulcs-kompetenciák visszakerülnek a vállalathoz, az ügyfél alternatív beszerzési modellt alkalmazhat az IT-infrastruktúra kiválasztott részeinél és nem kell lemondania a kontrollról és a reagáló készségről. Egyidejűleg teszik lehetővé a rugalmas alkalmazkodást az innovációhoz, a globális szintű rendelkezésre állást és a folyamatos költségcsökkentést. A legtöbb szolgáltató 4 fő kérdéscsoportra bontja a "menedzselt szolgáltatásokat", ezek tipikusan: "adat (LAN), hang (VOIP), biztonság, munkaállomás (desktop)". A mi véleményünk szerint azonban még ez a 4-es csoportosítás is túlságosan megnöveli a kisés középvállalkozások vezetőinek terheit, hiszen megfelelő adathálózat nélkül nehézkes a VOIP (internetes hangtovábbítás) megvalósítása, illetve egy rosszul kezelt/beállított kliens gép miatt utóbbi két hálózati szolgáltatások igénybevétele akár teljesen meg is hiúsulhat. Nem beszélve a biztonságról, mely nélkül az előbbiekben felsorolt 3 rendszerelem működése és az azok által kezelt adatok sértetlensége, megóvása nem garantálható. Ezért alkalmaz az ETIT[nwpro] KFT egységes szolgáltatási színvonalat és szolgáltatási kört, melyet "egypontos szolgáltatás"-nak nevezett el. Az "egypontos" szolgáltatásba tartozó részfeladatok és azok általános magyarázata a következőkben olvasható:

 • Tipikus adathálózati (LAN) és nettelefonos (VOIP) szolgáltatások:
  Olyan létesítési és támogatási megoldás, amely együtt kezeli a szolgáltatói adatvonalakat és a kapcsolódó helyi hálózatokat. A megoldás keretében partnerünk lokális hálózati infrastruktúrájának kialakítását és üzemeltetését is ellátjuk, levéve válláról a hálózatmenedzseléssel kapcsolatos feladatokat, problémákat. Igénybevevői kör tipikusan olyan vállalkozások/intézmények lehetnek, amelyeknek van ugyan helyi hálózata, de az jelenleg nem menedzselt; amelyek helyileg menedzselt helyi hálózattal rendelkeznek, valamint több telephelyük van, és a telephelyek adatvonalakkal összeköttetésben vannak; amelyek még nem rendelkeznek helyi hálózattal. az ETIT[nwpro] KFT megoldása teljes körű kiszolgálást nyújt az adatátviteli összeköttetések és a kapcsoló helyi hálózat(ok) átfogó felügyeletével. A felügyelt, menedzselt hálózatok biztosítják a folyamatos és minőségileg kifogástalan adatkommunikációt, a szünetmentes működést. A megoldás a tervezéstől kezdve a kiépítésen, az üzemeltetésen, a rendszeres karbantartáson át, a garanciális és a garancián túli hibajavításig minden szükséges szolgáltatást magába foglal. A teljes kiszolgálás folyamatos, 5x8 órás felügyeletet foglal magába, magasan kvalifikált szakemberek által. A szolgáltatáselemek megbízható, folyamatos üzemeltetési feltételeket teremtenek olyan vállalkozások számára is, amelyek nem rendelkeznek szakemberrel – rendszergazda, rendszermérnök szaktudással.

 • Munkaállomás (Desktop) menedzsment:
  Az informatikai infrastruktúrába beleértjük a szervezetet, a számítógépeket, a hálózatot, az egyéb hardverelemeket, a szoftverelemeket, illetve a szoftverrel kapcsolatos telekommunikációt, melyekre az alkalmazói rendszerek és az egyes IT-szolgáltatások ráépülnek és futnak. A néhány évtizede kialakult személyi számítástechnikai környezetre hosszú ideig egyáltalán nem volt jellemző az áttekinthetőség és a szervezettség. Az informatika és az informatikai vagyontárgyak összessége - a hatalmasra duzzadt végfelhasználói körre való tekintettel - mára azonban már a személyi számítógépek vonatkozásában is akkora anyagi értéket képvisel, hogy ez a téma újra előtérbe kerül. A szolgáltatás lényege a munkaállomások (kliensgépek) és kapcsolódó berendezéseik - nyomtatók és egyéb perifériák - átfogó menedzsmentje, illetve az ehhez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások képezik. Ennek keretében a ETIT[nwpro] Kft felelősséget vállal a szerződő partner desktop-eszközeinek folyamatos üzemeltetéséért és az ehhez szükséges feladatok teljes ellátásáért. Az ügyfél pedig az infrastrukturális melléktevékenységek alól mentesülve szabadabban rendelkezhet egyéni erőforrásai fölött, és tulajdonképpeni profittermelő alaptevékenységére koncentrálva nagyobb hatékonysággal és a versenyképesség tekintetében jobb kilátásokkal végezheti munkáját. Az alapszolgáltatásokba beletartozik minden olyan résztevékenység, amely a desktop-berendezések (asztali PC-k, laptopok, asztali és hálózati nyomtatók illetve egyéb kiegészítő berendezések, mint pl. szünetmentes tápegységek, lapolvasók stb.), illetve egy komplett desktoprendszer megtervezéséhez és üzembe állításához szükséges, továbbá mindazok az egyedileg egyeztetett tevékenységek, tehát: Desktop rendszerek tervezése és megvalósítása; Hardver- és szoftvereszközök telepítése, üzembe helyezése ; Eseménykezelés ; Problémakezelés ; Üzemeltetés és karbantartás, kellékanyagok biztosítása ;Preventív (megelőző) tevékenységek ; Statisztikák és jelentések készítése ; Dokumentálás ; Telepítés és üzembe helyezés egyedi igények alapján ; Desktopeszközök eltávolítása (pl. selejtezés) ; Költöztetés ; Beszerzés lebonyolítása ; Konfigurációmenedzsment ; Licenckezelés; Tanácsadás

 • A Biztonság-menedzsment szolgáltatás magában foglalja a teljes informatikai infrastruktúra védelmét helyi vagy központosított felügyelet formájában, annak kialakítását és üzemeltetését. A szolgáltatás teljes körű kiszolgálást biztosít az internet-hozzáférések és a kapcsolódó helyi hálózat(ok) átfogó védelmi rendszerével. A felügyelt, menedzselt hálózatok biztonsági megoldásai képesek garantálni a folyamatos és zavartalan adatkommunikációt, a szünetmentes és jogosult hozzáférést, ezáltal a vállalkozás biztonsági politikájának, házirendjének betartását. A szolgáltatás magába foglalja a tervezést, a kiépítést, az üzemeltetést, a rendszeres karbantartást, a garanciális és a garancián túli hibajavításokban való szakszerű közreműködést, a helyi és a központi felügyelet folyamatos támogatását. A központi kiszolgálás magában foglal folyamatos, 5x8 órás felügyeletet, hot line telefonos támogatást. A szolgáltatás része a rendszert használók aktivitásának követése, az eltérések naplózása és riasztások generálása, ami biztosítja a hozzáférési jogosultságok folyamatos ellenőrzését és a rosszindulatú betörési kísérletek elhárítását. Az állandó biztonsági felügyelet a helyi hálózati szegmensek folyamatos ellenőrzését biztosítja, ezáltal lehetőség nyílik a biztonsági házirendtől való eltérések, behatolási kísérletek észlelésére, vírusfertőzések kivédésére, az ebből következő hálózati hibák, leállások, adatvesztések megelőzésére.

 • Egypontos szolgáltatások: Megoldások egy kézből, egy kapcsolattartótól, egyszerűen.

 • 1-kézből: komplett informatikai rendszer tervezése-, beszerzése-, bevezetése-, beüzemelése-, karbantartása-, bővítése-, selejtezése- cseréje. Mindezen tevékenységek részét képezik egy informatikai rendszer életútjának, melyekkel manapság MINDEN szervezet találkozni KÉNYTELEN. Sokat hallani olyan esetről, amikor a megbízott multinacionális vállalat jó áron ajánlotta saját termékcsomagját, melynek üzembeállításához újabb szerződést kellett kötni új díjért, majd kiderült, hogy a fenntartáshoz a meglévő szakembergárdát drága továbbképzésekben kell részesíteni, melynek díját ismét a multinak kellett kifizetni. Másik tipikus probléma az informatikai rendszerek kapcsán, hogy különválik a terveztetés-beszerzés illetve az üzemeltetés. Tipikus eset, amikor a kis- és középvállalat költséghatékonyságra hivatkozva saját kapcsolatrendszerét felhasználva szerez be informatikai eszközöket, az üzembeállítás és használat közben felmerülő problémákra pedig már nincs megoldása, ilyenkor bíz meg külső céget, aki azonnal elkezdi sorolni az eszközparkkal szemben támasztott minőségi, mennyiségi, stb. kifogásait, és sok esetben a rendszerek utólagos illesztése sokkal nagyobb költséget jelent, illetve a korábbi beszerzések kihasználatlanul állnak. Mindezen problémákat elkerülendő, bízza informatikai rendszereinek életének minden szakaszát az ETIT[nwpro] KFT szakértelmére és elhivatottságára. az ETIT[nwpro] KFT lehetőség szerint nem alkalmaz olyan zárt technológiákat, melyek a megrendelő külső függéseit növelnék, így egy esetleges későbbi szolgáltatás-átadáskor az átvevő is biztos lehet abban, hogy mit vesz át.

 • 1-kapcslattartótól: az ETIT[nwpro] KFT biztosít egy támogató (support) munkatársat, aki nem csak a hiba felvételért és rendszeres önálló ellenőrzésekért felelős, hanem a legtöbb esetben ő maga oldja meg a problémákat és MINDEN esetben ő a hibaelhárító (tehát nincs egymsára mutogatás, miszerint: "jah, hát az előző kolléga ezt így vagy úgy csinálta meg" illetőleg a kis- és középvállalkozásnál dolgozók egyéni képességeit ismervén lehet megszabni a támogatás nyelvezetét, ezáltal hatékonyságát. Tehát egy helyi informatikusnak nem kell végighallgatnia, hogy hova kell kattintani, a helyi titkárnőnek viszont nem kell azzal foglalkoznia, hogy mi is egy ROUTER, elég ha annyit tud, hogy "egy fekete doboz amin xy felirat van és villog"), vagyis a munkavégzés könnyen számon kérhető. "Egy ember értsen mindenhez ami informatika? Ilyen létezik?" Nem, nem létezik, azonban az informatikai problémák nagy százaléka gyakran előfordul, tehát az ügyfelek felé sokkal fontosabb egy olyan szakember jelenléte akinek a tudása nem annyira alapos és mély, azonban az általánosan előforduló problémák esetén igen széles szakterületen (hálózat, alkalmazások, levelezés, telefonok, irodatechika, nyomdatechnika, stb.) képes GYORS és MEGFELEŐ döntéseket hozni, illetve CSELEKEDNI, legyen szó akár a specifikus területen dolgozó mérnök értesítéséről, akár önálló problémamegoldásról, mely utóbbi esetben a problémakezelési időt jelentősen lerövidíti a terepismeret, melyet csak dedikált kapcsolattartó személlyel lehet biztosítani. az ETIT[nwpro] KFT ugyanakkor vállalja, hogy egy kapcsolattartó csak annyi ügyfelet kaphasson, hogy munkáját megfelelően magas minőségben elláthassa.

 • 1-szerűen: Került már olyan helyzetbe cégvezetőként/döntéshozóként, hogy informatikai szolgáltatások kapcsán nem kis fejtörést okoztak az informatikusok azzal, hogy egyáltalán megfejtse, hogy miről beszélnek (eszkalációkezelés,policy, acl, hardver-diagnosztika, szoftver-folt-telepítés, 7x24, négykilencesrendelkezésre- állás, incidenskezelés, backup, monitorozás, dat-mentés, inkrementális-archiválás, rj45-dugó, cat5-kábel, ip-cím, mac-cím, stb.)? És persze azonnal kellett dönteni? az ETIT[nwpro] KFT mögött álló több éves oktatási tapasztalat biztosítja, hogy ügyfeleinkkel "emberi" nyelven beszélünk, hogy a lehető legtisztább helyzeteket teremtsük.

 • Alapértelmezett biztonság:

  Az internet révén ma már szinte minden vállalat egy nagy hálózat része, annak minden előnyével és hátrányával együtt. Ahhoz, hogy egy hálózat működése nem csak hogy folyamatos, de átlagosan jó teljesítményű is legyen és rajta keresztül a kártevők ne juthassanak be, adatok ne szivároghassanak ki, megfelelő intézkedések szükségesek. Az IT biztonságtechnika általánosan elfogadott meghatározása szerint, " a biztonság nem egy termék, hanem egy eljárás". Tehát egy adott hardverelem (eszköz), egy adott szoftver (program, alkalmazás, operációs rendszer) önmagában NEM oldhatja meg a biztonság kérdését, még ha sokan azt állítják is. Az informatikai biztonságnak zártnak (ha minden lehetséges veszélyre odafigyel), teljes körűnek (ha a rendszer minden elemére kiterjed), folyamatosnak (változó környezeti viszonyok között is folyamatosan megvalósul) és a kockázatokkal arányosnak (az adatok "értékének" megfelelő arányú befektetést igényel) kell lennie. Mindezen kritikus IT-biztonsági kérdéseket folyamatosan figyeljük, amely magában foglalja az informatikai infrastruktúra védelmét helyi vagy központosított felügyelet formájában. az ETIT[nwpro] KFT dokumentálási gyakorlatának megfelelően kialakítja és karbantartja a rá bízott rendszerek biztonsági politikáit. Az informatikai bizotonságot első számú tényezőnek tekintjük, így minden esetben végzünk védelmi rendszer tervezést, kialakítást és üzemeltetést. az ETIT[nwpro] KFT minden egyes alkalmazottja a lehető legszélesebb körben alkalmazza a biztonságtudatos szemléletmódot, és elhivatottak vagyunk a mellett, hogy a biztonságot alapkövetelménnyé tegyük minden ügyfelünknél. Ehhez természetesen az ügyfelek szemléletmódjában is szükséges változtatás...

 • Felhasználói támogatás:

A felhasználói támogatást tágan értelmezzük: ide tartozónak érzünk minden olyan tevékenységet, mely a felhasználók és az informatikai rendszer közötti kommunikáció, felhasználás, tanácsadás és hibaelhárítás tárgykörébe tartozik. Tehát program- valamint hardverhasználati tanácsadás, segítségnyújtás, a megrendelő által használt programok esetén a támogatási (support) feladatok átvétele és ezek intézése (programtelepítés, beszerzés, be- ill. átállítás).

 • Folyamatos távadminisztráció:

  Az informatikai szolgáltatások természetéből adódóan, bármely, internetkapcsolattal rendelkező ügyfél számára nyújtunk távfelügyeleti megoldásokat, földrajzi helytől függetlenül.

 • Garantált személyes jelenlét:

  Vannak problémák, mamelyek távadminisztrációval - jelenleg még - nem megoldhatóak, megrendelőinket nem is kívánjuk áltatni azzal, hogy helyi jelenlétre nincs szükség (nem csak a problémakezelés végett, de az informatikai hibaelhárítás és a rendszer "emberibbé" tétele végett szükséges, hogy a megrendelő a problémákon túl is kapcsolatban legyen az ETIT[nwpro] KFT-vel). Rendszeres karbantartási szolgáltatásaink esetén kérjük vegye figyelembe, hogy azok Nagykanizsa 50km-es vonzáskörzetében érhetők el szerződés szerint, ennél nagyobb távolságokra egyedi szerződés szerinti megoldásokat kínálunk (kiszálási díj, fix díj, km költség, stb.). A részletekkel kapcsolatban keresse az üzletvezetőt."